Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk, Befektetőnk!

A Dialóg Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., a továbbiakban: Alapkezelő) számára nagyon fontos, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal ügyfelei elégedettek legyenek, ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan fejlesszük szolgáltatásaink minőségét.

Célunk, hogy minden lehetséges módon segítsük Önt a felmerült problémák megoldásában és az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, teljeskörűen kivizsgáljuk és megválaszoljuk panaszát.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit minden kommunikációs csatornánkon várjuk, így véleményét az Önnek leginkább megfelelő módon, minél könnyebben, egyszerűbben és gyorsabban megoszthatja velünk.

Ennek szellemében készítettük el a Panaszkezelési Tájékoztatónkat, mely alapján az alábbi módokon tudja eljuttatni panaszát az Alapkezelőhöz:

1.           Szóban

-         Személyesen: az Alapkezelő székhelyén (Budapest, III. kerület, Montevideo u. 3/B. szám alatt) minden munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig;

-         Telefonon: a +36-1-436-9628 telefonszámon, minden munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig, valamint minden szerdai munkanapon: 8:00- 20:00;

A telefonon folytatott beszélgetéseket rögzítjük, és azt az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük. Az Alapkezelő a rögzített hangfelvételt 5 évig megőrzi.

2.           Írásban

-         Személyesen vagy más által átadott irat útján: az Alapkezelő székhelyén (1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.)

-         Levélben, az alábbi postacímen: Dialóg Alapkezelő Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B;

-         Elektronikusan/e-mailen: dialog@dialoginvestment.hu folyamatosan, minden nap 0 órától 24 óráig

-         Faxon: a +36-1-436-9629 fax számon; folyamatosan, minden nap 0 órától 24 óráig.

 

Ha személyesen szeretné felkeresni az Alapkezelőt, lehetősége van előzetesen telefonon időpontot foglalni.

A panaszával kapcsolatban meghatalmazott útján is eljárhat.

A szóbeli panaszt az Alapkezelő azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint orvosolja, mely esetén a panaszügy lezárul. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, valamint írásbeli panasz esetén, a panasz megválaszolására 30 napos határidő áll rendelkezésünkre, mely alatt a kivizsgálás állásáról Ön érdeklődhet.

Az Alapkezelő a kivizsgálás során a még szükséges, hiányzó információk beszerzése érdekében kapcsolatba léphet Önnel.

 

A panaszra adott, indokolással ellátott válaszát az Alapkezelő a panasztételt követő 30 naptári napon belül küldi meg Önnek.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy panaszát nem megfelelően kezeltük, és Ön fogyasztónak minősül, a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi fórumokhoz fordulhat:

a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén) székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.; levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf.: 172.; telefon: +36 80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

b) MNB (a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén) székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.; levelezési cím: 1534 Budapest BKKP, Postafiók: 777.; telefon: +36 80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

c) Bíróság (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén)

Kapcsolódó dokumentumok:

-          Az Alapkezelő panaszkezelési folyamatáról szóló Panaszkezelési Tájékoztatója,

panaszkezelesi-tajekoztato.pdf

-          Magyar Nemzeti Bank által közzétett Panaszbejelentő formanyomtatvány

1sz-melleklet-formanyomtatvany-fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak.doc

-          Magyar Nemzeti Bankhoz címzett Fogyasztóvédelmi kérelem formanyomtatványa

2sz-melleklet-formanyomtatvany-fogyasztoi-kerelem-az-mnbhez.doc

-          Pénzügyi Békéltető Testület Fogyasztói kérelem formanyomtatványa

3sz-melleklet-formanyomtatvany-penzugyi-bekelteto-testulet-fogyasztoi-kerelem.pdf

-          Pénzügyi Békéltető Testület Méltányossági kérelem formanyomtatványa

4sz-melleklet-formanyomtatvany-penzugyi-bekelteto-testulet-meltanyossagi-kerelem.pdf

-          Tájékoztató meghatalmazott útján történő eljáráshoz panaszügyben

6sz-melleklet-tajekoztato-meghatalmazashoz.pdf

-          Meghatalmazás minta természetes személy meghatalmazó részére

62-meghatalmazas-minta-termeszetes-szemely.docx

-          Meghatalmazás minta jogi személy meghatalmazó részére,

61-meghatalmazas-minta-jogi-szemely.docx

-          A pénzügyi panaszokkal kapcsolatos teendőkről szóló, a Magyar Nemzeti Bank által összeállított Pénzügyi Navigátor Füzet.

7sz-melleklet-mnb-penzugyi-navigator-penzugyi-panasz.pdf

Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzétételHírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 55-61
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1133 Budapest, Váci út 116-118.

további forgalmazási helyek